záhradné gabiony 

Pletené a zvárané gabiony
priamo od výrobcu a za najlepšie ceny

Vzhľadom na geomorfologické podmienky Slovenska sa väčšina stavieb nezaobíde bez terénnych úprav. Prírodný terén a povrch pozemku sa prispôsobuje tak, aby sa dal čo najvhodnejšie využiť na stavbu domu a optimálne využívať aj neskôr pri používaní záhrady. Rovinný terén upravujeme, aby sme ho zbavili fádnosti a svahovitý musíme upraviť preto, aby sme vôbec mohli využívať okolie domu a záhradu. Tu sa uplatňuje aj stavba oporných múrov. Sklon svahu blížiaci sa pomeru 1:1 (45°), sa musí, bez ohľadu na druh pôdy a jej povrchovú úpravu, zaistiť.

Gabiony ako jedinečné a veľmi jednoduché stavebné prvky sa využívajú na spevnenie šikmín a zachytávajú povrchové vrstvy pôdy, ktoré majú tendenciu šmýkať sa nadol. Svoje využitie však môžu nájsť aj pri budovaní terás, záhradných schodov alebo vjazdov do garáží.

Harmonicky vsadené do prostredia môžu poslúžiť aj ako ochrana okolo záhradných bazénov alebo jazierok. Využitím gabionových oporných múrikov rôznej výšky a dĺžky môže okolie vášho domu získať atraktívny a zaujímavý vzhľad. Sú veľmi vhodnou alternatívou k betónovým oporným múrikom.