Montážne prvky

Vyrábame a dodávame kvalitné montážne prvky na stavbu gabionových konštrukcií.

Dištančné háčiky – zabraňujú vydúvaniu sa gabionu pri jeho plnení

Viazací drôt – klasický spôsob montáže gabionov.

C-spony - rýchly spôsob montáže gabionov.

Montážna špirála – veľmi jednoduchý spôsob montáže.